இந்துமதத்தின் தத்துவங்கள்

இந்துமதத்தின் தத்துவங்கள்

இந்துமதத்தின் தத்துவங்கள்இந்துமதத்தின் தத்துவங்கள்
image1

சுவாமி வித்யானந்தர் -குருஜி

இந்து மதத்தின் முக்கிய கருத்துக்கள்

இந்துமதம் பற்றிய அனைத்து முக்கிய கருத்துக்களும்

சுவாமி விவேகானந்தரின் சொற்பொழிவுகள்

சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்கள் சொற்பொழிவுகள் உட்பட அனைத்து தகவல்களும்

ஹிந்துமதம் பற்றி சுவாமி விவேகானந்தர்

image2

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்துக்கள்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை வரலாறு,போதனைகள்

ஸ்ரீசாரதாதேவியின் கருத்துக்கள்

அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் உபதேசங்கள்

ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை வாழ்க்கைக்கான பாடங்கள்

image3

உபநிடதங்கள்

image4

ஹிந்துமதம் கேள்வி-பதில்

image5

தியானம் மற்றும் மனஒருமைப்பாடு

image6

நமது எதிர்கால பணி

சுவாமி விவேகானந்தர்


ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை நான் மடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்த அன்று,அவரது கருத்துக்கள் இந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து அண்டசராசரங்கள் முழுவதும் பரவி நிற்பதைபோல் என் மனத்தில் தோன்றக்கண்டேன். 


நான் என்னால் முடிந்த அளவு செய்கிறேன்,செய்வேன், நீங்களும் அவரது பரந்த கருத்துக்களை மக்களுக்கு விளக்கிசொல்ல வேண்டும்.


அத்வைத வேதாந்தத்தின் உண்மையை நடைமுறை வாழ்க்கையில் நிரூபித்து காட்டவேண்டும். சங்கரர் இந்த அத்வைதத்தைக் காடுகளிலும் மலைகளிலும் விட்டுப்போனார்.அவற்றை அங்கிருந்து கொண்டுவந்து,உலக வாழ்க்கையில்,மக்கள் தொழில்புரிந்து வாழும் சமுதாயத்தில் பரப்பவே நான் வந்துள்ளேன்.


அத்வைதத்தின் கர்ஜனை வீடுகள்தோறும் கேட்க வேண்டும். நான் இதை சாதிக்க நீங்கள் உதவுங்கள். வேலை செய்யுங்கள்..

image7
Hello

Welcome

இந்த தளத்தின் விரிவாக்க பணிகள் தற்போது நடந்துகொண்டிருக்கிறது...முழுவதும் முடிவதற்கு சில மாதங்கள் ஆகும்