²õ£ñ¤ õ¤«õè£ùï¢îó¤ù¢ õö¤ò¤ô¢ Þñîî àôèñ¢ º¿õ¶ñ¢ ðóð¢¹õîø¢è£ù ðí¤ ïìªè£í¢®¼è¢è¤ø¶
சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனைகள் சுவாமி விவேகானந்தர் மதுரையில் பேசியது.. விவேகானந்தரின் பாம்பன் சொற்பொழிவு விவேகானந்தரின் ராமேசுவரம் சொற்பொழிவு விவேகானந்தரின் ராமநாதபுரம் சொற்பொழிவு விவேகானந்தரின் பரமக்குடி சொற்பொழிவு விவேகானந்தரின் கும்பகோணம் சொற்பொழிவு சென்னையில் வரவேற்புக்கு பதிலுரை சென்னையில்: நம் முன் உள்ள பணி சென்னையில்: எனது போர் முறை சென்னையில்: இந்திய ரிஷிகள் சென்னையில்: வேதாந்தமும் இந்திய வாழ்க்கையில் அதைச் செயல்முறைப் படுத்தலும்  சென்னையில்: இந்தியாவின் எதிர்காலம்  விவேகானந்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு சுவாமி விவேகானந்தரின் வீரமொழிகளின் தொகுப்பு மதத்தின் தேவை கடவுள் என்பவர் யார்? கடவுள் தத்துவம் தியானமும்- ஆன்மீகமும் கர்மயோகம் - குணத்தின் மீது செயலின் விளைவு கர்மயோகம் - கடமை என்பது என்ன? கர்மயோகம் - நாம் உதவி செய்வது நமக்கே உலகிற்கு அல்ல கர்மயோகம் - கர்மயோகத்தின் குறிக்கோள் கர்மயோகம் - அவரவர் நிலையில் அவரவர் பெரியவரே கர்மயோகம் - செயல்புரிவதன் ரகசியம் கர்மயோகம் - பற்றின்மையே பூரணமான தன்னல மறுப்பு ராஜயோகம்- முன்னுரை ராஜயோகம்- பிராணன் ராஜயோகம்- சித்துப் பிராணன் ராஜயோகம்-சித்துப் பிராணனைக் கட்டுப்படுத்துதல் ராஜயோகம்-பிரத்யாஹாரமும் தாரணையும் ராஜயோகம்-தியானமும் சமாதியும் ராஜயோகம்-ராஜயோகச் சுருக்கம் ராஜயோகம்- பதஞ்சலியோக சூத்திரங்கள்-1 முன்னுரை ராஜயோகம்- பதஞ்சலியோக சூத்திரங்கள்-2 ராஜயோகம்- பதஞ்சலியோக சூத்திரங்கள்-3 ராஜயோகம்- பதஞ்சலியோக சூத்திரங்கள்-4 ராஜயோகம்- பதஞ்சலியோக சூத்திரங்கள்-5 ராஜயோகம்- பதஞ்சலியோக சூத்திரங்கள்-6

Copyright © 2017 by Swami Vidyananda . All rights reserved.